Osoite: Kauppalanaukio 3 A, Kouvola           Puhelin: 040 581 9762

Heironta Kouvola

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Sami Knihtilä
Paloharjuntie 12 B 6, 45740 Kuusankoski
040 581 9762
sami.knihtila@pp.inet.fi
Y-tunnus: 2333536-4

Yhteyshenkilö

Sami Knihtilä

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Henkilötietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoidon suunnitteluun ja hoidon seurantaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ. Asiakkaan hoitoon olennaisesti liittyvät terveystiedot, sekä hoidon toteutus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Lisäksi rekisteri sisältää asiakaskäynnin aikana esiin tulevat hoitoon olennaisesti liittyvät asiat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakaspaperit ovat tallennettuna lukittuun kaappiin.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi kieltää käyttämästä tietoja muuhun kuin hoitosuhteen ylläpitämiseen.